Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

στορία E΄, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 14 Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"

Ιστορία E΄, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 14

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"
1.Ποιες ενέργειες του Ιουστινιανού προκάλεσαν την αντίδραση των Δήμων;
2.Πότε ξέσπασαν οι ταραχές στον ιππόδρομο; Πώς ξεκίνησαν και προς ποιους στράφηκαν τελικά;
3.Τι έγινε έξω από τον ιππόδρομο ; Ποιο ήταν το σύνθημα των εξεγερμένων;
4.Ποιον ανακήρυξε αυτοκράτορα το εξεγερμένο πλήθος;
5.Τι σκέφτηκε να κάνει ο Ιουστινιανός σ'αυτήν τη δύσκολη στιγμή; Ποιοι τον συγκράτησαν;
6.Πώς κατέπνιξε την στάση αυτή ο Ιουστινιανός; Ποια ήταν τα τραγικά αποτελέσματα της πράξης αυτής;

7. Διάβασε  το παρακάτω κείμενο και γράψε ένα χαρακτηρισμό για την αυτοκράτειρα Θεοδώρα.


Εκτυπώστε το φύλλο εργασίαςΗ παρουσίαση από το Γιάννη Σουδία

Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

Δεν υπάρχουν σχόλια: