Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ιστορία E΄, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 16 Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της υτοκρατορίας

Ιστορία E΄, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 16

 Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της     αυτοκρατορίας
1. Ο Ιουστινιανός αφού τακτοποίησε τα εσωτερικά του προβλήματα  αντιμετώπισε τους εξωτερικούς κινδύνους. Με ποιους τρόπους το πέτυχε;
2.Ποιοι ήταν οι στρατηγοί που έδωσαν μεγάλη δόξα στην αυτοκρατορία με τις νίκες τους και ποια ήταν τα αποτελέσματα από αυτές;
3.Η επέκταση της αυτοκρατορίας στη Δύση είχε και τις αρνητικές συνέπειες ποιες ήταν αυτές;
4.Μετά την ολοκλήρωση της 3ης  ενότητας και τα όσα έμαθες για τον Ιουστινιανό σίγουρα μπορείς να γράψεις κάποια πράγματα γι’ αυτόν. Γράψε ένα χαρακτηρισμό και προσπάθησε να τον αιτιολογήσεις.
Εκτυπώστε την εργασία

Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία

Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει & φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας
.

Χάρτες
Τα ψηφιδωτά της Ραβέννας


Δεν υπάρχουν σχόλια: