Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 25 Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 25

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του1.Πότε κυβέρνησαν οι αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστείας .
Ποιους αυτοκράτορες γνωρίσαμε;
2.Τι έκαναν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για τα εξωτερικά θέματα;
3.Ποια φροντίδα έδειξαν για την εσωτερική οργάνωση και καλή λειτουργία του κράτους;
4.Τι ήταν ο νόμος του "Αλληλέγγυου";
5.Τα μέτρα που πήραν βοήθησαν την αυτοκρατορία; Πώς ονομάστηκε η περίοδος αυτή;

6.Παρόμοια μέτρα με τους Μακεδόνες αυτοκράτορες ,για την προστασία των φτωχών γεωργών από τους δυνατούς ,είχαν πάρει και οι Ίσαυροι. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι αυτό επαναλαμβάνεται μετά από δεκαετίες;


Κατεβάστε το φύλλο εργασίας                                                                 Η παρουσίαση από τον Γ.Σουδία

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του


κλικ

κλικ

Χάρτες της αυτοκρατορίας της εποχής των Μακεδόνων αυτοκρατόρων

Η αυτοκρατορία τα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων 9ος-11ος αι.


 Μακεδονική δυναστεία

 867-886   Βασίλειος Α'
 886-912   Λέων ΣΤ' ο Σοφός (και Αλέξανδρος)
 912-959   Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος,  
                  συμβασιλέας με τον Ρωμανό 920-944
 959-963   Ρωμανός Β'
 963-969   Νικηφόρος Β' ο Φωκάς
 969-976   Ιωάννης Α' ο Τσιμισκής
 976-1025   Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος
1025-1028   Κωνσταντίνος Η'
1028-1050   Ζωή, συμβασίλισσα με τους διαδοχικούς συζύγους της
1028-1034   Ρωμανός Γ' Αργυρός
1034-1041   Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών
1041-1042   Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης
1042-1054     Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος
1054-1056   Θεοδώρα

1056-1057   Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός 
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 23 Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 23
Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
1.Οι νικηφόροι πόλεμοι των Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς ,ιδιαίτερα με τους Άραβες δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην αυτοκρατορία .Ποια ήταν αυτά τα προβλήματα;
2.Ποιες αλλαγές έκανε ο Λέων Γ΄ο Ίσαυρος στη νομοθεσία;
3.Ποιες αλλαγές έκανε ο Λέων Γ΄ο Ίσαυρος στη διοίκηση;
4.Ποια απήχηση είχαν τα μέτρα αυτά στο Βυζαντινό λαό;
5.Στις αρχές του 8ου αιώνα ο Λέων ο Γ΄ο Ίσαυρος έκανε μεγάλες και τολμηρές αλλαγές στους νόμους που ευνοούσαν το λαό ,έδωσε όμως και τις παρακάτω οδηγίες στους δικαστές για την τήρησή τους. Πώς σχολιάζετε τις οδηγίες αυτές; Ποιο πολίτευμα μας θυμίζουν ;             
Κατεβάστε το φύλλο εργασίας


H παρουσίαση από το Γ.Σουδία


Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
Λέων Γ΄Ίσαυρος
Τα θέματα του Βυζαντίου από παλιό ψηφιδωτό

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

904 μ.χ. : Άλωση και λεηλασία της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς πει­ρατές.

904 μ.χ. : Άλωση και λεηλασία της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς πει­ρατές.

Οι Σαρακηνοί πειρατές οδηγούν στην
 αιχμαλωσία τους Θεσσαλονικείς.
Από τα τέλη του 9ου αιώνα οι Σαρακηνοί πειρατές (Άραβες που κατάγονταν α­πό την Ισπανία) είχαν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες και είχαν γίνει η μάστιγα των νησιών και των παραλίων του Αιγαίου. Ορμητήριο τους ήταν η Κρήτη, που την είχαν καταλάβει και την είχαν μετατρέψει σε άντρο πειρατών και σε μεγάλο σκλαβοπάζαρο. Τόση ήταν η δύναμη τους, ώστε δε δίστασαν να προσβάλουν τη δεύτερη πόλη της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τη Θεσσαλονίκη. Τα δραματικά γεγονότα της πολιορκίας και της άλωσης της πόλης έγραψε ο Ι.Καμενιάτης.(Πληροφορίες πιο κάτω)
Ο στόλος των Σαρακηνών, 54 πλοία που το καθένα μετέφερε 200 περίπου πο­λεμιστές, με επικεφαλής τον αρνησίθρησκο Λέοντα τον Τριπολίτη, εμφανίστηκε στο Θερμαϊκό στις 29 Ιουλίου του 904, ημέρα Κυριακή. Αμέσως άρχισαν οι επιθέσεις ε­ναντίον του τείχους της πόλης, αλλά τις δύο πρώτες μέρες της πολιορκίας οι υπερα­σπιστές κατόρθωσαν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τους επιδρομείς.
Τότε οι Σαρακηνοί επινόησαν ένα τέχνασμα για να κυριέψουν την πόλη. Αφού ένωσαν δύο δύο τα πλοία τους, κατασκεύασαν επάνω ξύλινους πύργους, που το ύψος τους ξεπερνούσε το ύψος του θαλάσσιου τείχους. Έτσι την τρίτη μέρα, όταν τα πλοία με τους πύργους πλησίασαν το τείχος, οι πειρατές μπόρεσαν εύκολα να πηδή­ξουν επάνω, ενώ οι υπερασπιστές εγκατέλειπαν τις θέσεις τους πανικόβλητοι. Η τύ­χη της Θεσσαλονίκης είχε κριθεί.


Χάρτης της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης όπου διακρίνονται τα θαλάσσια τείχη
από όπου μπήκαν οι Σαρακηνοί(κλικ για μεγέθυνση)

Οι Σαρακηνοί ανεμπόδιστοι πια όρμησαν μέσα στην πόλη και άρχισαν να σφά­ζουν αδιάκριτα και να λεηλατούν. Όσοι γλίτωναν τη σφαγή αιχμαλωτίζονταν. Κι αυ­τό συνεχίστηκε για δέκα περίπου μέρες, όσες έμειναν οι πειρατές εκεί.
Τελικά οι επιδρομείς, αφού είχαν ολοκληρώσει το καταστροφικό τους έργο, έφυ­γαν σέρνοντας μαζί τους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες 22.000 αιχμαλώτους. Οι περισ­σότεροι από αυτούς πουλήθηκαν στο σκλαβοπάζαρο που στήθηκε στο Χάνδακα (Ηράκλειο). Άλλοι μεταφέρθηκαν στην Τρίπολη της Συρίας και πουλήθηκαν εκεί κι ένας μικρότερες αριθμός μεταφέρθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, όπου έγινε η εξαγο­ρά ή η ανταλλαγή τους με Σαρακηνούς αιχμαλώτους.


Ιωάννου Καμενιάτου: Στην Άλωση της Θεσσαλονίκης  (904 μ.χ.)

Πολλές πληροφορίες για τη Θεσσαλονίκη εκείνης της περιόδου ,αλλά και συγκλονιστική περιγραφή της άλωσης έχουμε από το βιβλίο του Καμενιάτη.
Ο Καμενιάτης ήταν κληρικός όπως και ο πατέρας του (κατείχε την ανώτερη θέση στη Θεσσαλονίκη) και σώθηκε από την σφαγή την τελευταία στιγμή.Συγκεκριμένα όταν ο Σαρακηνός κατέβαζε τη σπάθα του ,ο Καμενιάτης πρόλαβε να πει για το θησαυρό που είχε κρυμμένο.Οι Σαρακηνοί του χάρισαν τη ζωή όχι όμως και τη αιχμαλωσία.Ο Καμενιάτης πέρασε την υπόλοιπη ζωή του στις φυλακές της Ταρσού ,όπου έγραψε την ιστορία του,περιμένοντας την ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Βυζαντινών και Αράβων

Απόσπασμα από το βιβλίο του Καμενιάτη ,που περιγράφει τη σφαγή του πλήθους
στο ναό του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα)

Η σφαγή μέσα στο ναό
" Μαζί με τον αρχηγό μπήκαν στο ναό όχι και λίγο πλήθος μακελάρηδες. Μα εκείνος πήδησε αμέσως κι ανέβηκε απάνου στην άγια τράπεζα, όπου κάμνουν οι παπάδες τη μυστική λατρεία· σταύρωσε τα πόδια του, όπως συνηθίζουν οι βάρβαροι, έκατσε γεμάτος οργή κι άγρια τρέλα, άρχισε να κοιτάζει ολόγυρα εκείνο το πλήθος τους άντρες κι όσα ήθελε να κάμει, τ' άφηνε στο σαδισμό τους. Τον πατέρα μου και τον αδερφό μου τους έ­πιασε με τα δυο του τα χέρια, κι εμάς, πρόσταξε, αυτούς που μας έπιασαν, να μας φυλάγουν αυτού κάπου κοντά στην πόρτα και μ' ένα νόημα πρόσταξε τους βαρβάρους να σφάξουν τους άλλους. Κι αυτοί, φυσικά, στη στιγμή, σαν άπιαστοι λύκοι, που πέτυχαν κυνήγι, έτσι βιαστικά κι ανελέητα, τους κατάσφαξαν τους δόλιους. Μα, ενώ ήταν ακόμα ξαναμμένοι απ' την οργή τους, κοίταξαν τον τρομερό εκείνο δικαστή, για να ιδούν, τι ήθελε να μας κάμουν κι εμάς.
Εκείνος ωστόσο για την ώρα δεν τους άφησε να μας πειράξουν εμάς και νομίζαμε πως, επειδή μας φύλαγαν εκεί, θα σφάξουν και τον πατέρα μου και τον αδερφό μου μαζί με τους άλλους και πως μονάχα εμάς θα μας αφήσουν. Μα αυτοί πάλι, που τους φύλαγαν στ' άγιο βήμα, το ίδιο έβαζαν με το νου τους για μας. Δε μπορούσαμε όμως να βάλουμε κάποιο τέλος στην αμφιβολία μας. Γιατί, μόλις τελείωσε η σφαγή εκείνων των δυστυχισμένων και γέμισε όλο το πάτωμα από κουφάρια σφαγμένους ανθρώπους και το αίμα έκαμνε λίμνη ανάμεσα τους, επειδή ο αιμοβόρος εκείνος δε μπορούσε να βγει έξω, πρόσταξε να μαζέψουν το 'ν' απάνου στ' άλλο τα κουφάρια τους σφαγμένους από δω κι από κει γύρω γύρω στις άκριες του ναού. ' Όταν λοιπόν το ' καμαν κι αυτό στο άψε σβήσε, πήδησε αμέσως αυτός απ' την άγια τράπεζα, αγκάλιασε πάλι τον πατέρα μου και τον αδερφό μου με τα δυο του τα χέρια κι ήρθε ως εμάς. Η θολούρα κιόλας, που κατατρόμαξε τις ψυχές μας απ' αυτά που βλέπαμε, ήτανε τόσο μεγάλη, και με όσα δηλαδή είδαμε σ' εκείνους και με όσα φανταζόμασταν για μας, ώστε να μην καταπραΰνει κατά τίποτε την απελπισιά μας πως μονάχα εμείς γλυτώσαμε από μια τέτοια κοσμοχαλασιά, παρά μονάχα να κοιταζόμαστε μεταξύ μας στα πρόσωπα, σα να τα' χουμε χαμένα, χωρίς ούτε φωνή να μπορούμε να βγάλουμε για τη συμφορά μας. Αποκόπηκε από τους πιο πολλούς βαρβάρους εκείνος ο αγέλαστος, καβαλίκεψε ένα άλογο που ήταν εκεί, κι έγινε άφαντος απ' ανάμεσά μας· πρώτα όμως πρόσταξε να μας πιάσουν και πάλι και να τρέξουν γρήγορα για το λιμάνι της πολιτείας· γιατί κι αυτός είπε, εκεί βιάζεται να πάει."
Άραβες πολεμιστέςΗ επέκταση των Αράβων .Οι Σαρακηνοί κάνουν ορμητήριο την Κρήτη
               .

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 4, Κεφάλαιο 22 Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

Ιστορία E΄, Ενότητα 4, Κεφάλαιο 22

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους
1.Γιατί οι Βυζαντινοί συγκρούστηκαν με τους Βουλγάρους; Ποια τύχη είχε αυτή η πρώτη σύγκρουση;
2.Ποιος βασιλιάς των Βουλγάρων ήταν φιλικός με τους Βυζαντινούς; Τι ακριβώς έγινε στα χρόνια του;
3.Οι Βούλγαροι αυτήν τη φορά με αρχηγό τον Συμεών απειλούν ξανά το Βυζάντιο. Πώς αντιδρά ο Νικηφόρος Φωκάς στην νέα επίθεση των Βουλγάρων;
4.Ποιος βυζαντινός αυτοκράτορας αντιμετώπισε με επιτυχία τους Βουλγάρους; Ποιες ήταν οι καθοριστικές μάχες. Ποιον τίτλο του έδωσαν οι ιστορικοί;
5.Ποιες ήταν οι σχέσεις αρχικά Ρώσων και Βυζαντινών;
6.Ποιος βυζαντινός αυτοκράτορας αντιμετώπισε με επιτυχία τους Ρώσους;
7.Ποιες σχέσεις αναπτύχθηκαν όταν στο θρόνο του Βυζαντίου ήταν ο Βασίλειος ο Β΄;


8.Στο παρακάτω κείμενο διαβάζουμε ότι αυτοκράτορας Βασίλειος ο Β΄ πάντρεψε την αδελφή του Όλγα με το διάδοχο του Ρωσικού θρόνου Βλαδίμηρο. Σχολίασε την ενέργειά του.Ποιους σκοπούς εξυπηρετούσαν τέτοιοι γάμοι;
Κατεβάστε και εκτυπώστε το φύλλο εργασίας
Η παρουσίαση από το Γ. Σουδία

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσουςκλικ

κλικ

κλικΧάρτες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα χρόνια του Βασιλείου Β΄


κλικ για μεγέθυνση


Πόλεμοι Βυζαντινών με Βουλγάρους και Ρως


Διαφορές μικρογραφίες με τους πρωταγωνιστές εκείνης της περιόδου


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β΄Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ 976-1025 μ.Χ.

ΙΩΑΝ.ΤΣΙΜΙΣΚΗΣ 969-976 μ.Χ.

ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ Ν. ΦΩΚΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 963 μ.Χ.


α.ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΡΕΣΘΛΑΒΑΣ 971 ΑΠΟ ΤΣΙΜΙΣΚΗ  β.ΚΑΤΑΛ. ΠΛΙΣΚΑΣ ΑΠΟ ΒΑΣ. Β΄

ΒΑΠΤΙΣΗ ΡΩΣ ΣΤΟ ΔΝΕΙΠΗΡΟ

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΒΟΓΟΡΙ-ΜΙΧΑΗΛ 864 μ.Χ.

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΒΙΑΤΙΣΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΡΩΣ 969 μ.Χ.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΒΙΑΤΙΣΛΑΒΟΥ ΟΛΓΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΜΕ ΚΩΝ/ΝΟ Ζ΄

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ 1041 μ.Χ.ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΡΩΣ ΑΠΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ 971 μ.Χ.