Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 23 Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 23
Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
1.Οι νικηφόροι πόλεμοι των Βυζαντινών με τους γειτονικούς λαούς ,ιδιαίτερα με τους Άραβες δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην αυτοκρατορία .Ποια ήταν αυτά τα προβλήματα;
2.Ποιες αλλαγές έκανε ο Λέων Γ΄ο Ίσαυρος στη νομοθεσία;
3.Ποιες αλλαγές έκανε ο Λέων Γ΄ο Ίσαυρος στη διοίκηση;
4.Ποια απήχηση είχαν τα μέτρα αυτά στο Βυζαντινό λαό;
5.Στις αρχές του 8ου αιώνα ο Λέων ο Γ΄ο Ίσαυρος έκανε μεγάλες και τολμηρές αλλαγές στους νόμους που ευνοούσαν το λαό ,έδωσε όμως και τις παρακάτω οδηγίες στους δικαστές για την τήρησή τους. Πώς σχολιάζετε τις οδηγίες αυτές; Ποιο πολίτευμα μας θυμίζουν ;             
Κατεβάστε το φύλλο εργασίας


H παρουσίαση από το Γ.Σουδία


Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται
Λέων Γ΄Ίσαυρος
Τα θέματα του Βυζαντίου από παλιό ψηφιδωτό

Δεν υπάρχουν σχόλια: