Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 4, Κεφάλαιο 21 Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους


Ιστορία E΄, Ενότητα 4, Κεφάλαιο 21
Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους


1.Ποιες ήταν αρχικά οι σχέσεις Σλάβων και Βυζαντινών και πώς εξελίχτηκαν στη συνέχεια;
2.Τι μέτρα πήρε το Βυζαντινό κράτος για τους Σλάβους που είχαν μπει στα βυζαντινά εδάφη ;
3.Τι ζήτησε από τους Βυζαντινούς ο Ρατισλάβος;
4.Ποιοι ανέλαβαν να εκχριστιανίσουν τους Σλάβους; Τι ξέρεις γι΄ αυτούς;
5.Ποιο ήταν το έργο τους στη Μοραβία;
6.Γιατί το έργο τους ήταν σημαντικό;

7.Γράψε αφού συμβουλευτείς το κείμενο 2 σελίδα 63 για τις σπουδές και τις ικανότητες που έκαναν τα δύο αδέλφια , Κωνσταντίνο –Κύριλλο και  Μεθόδιο να ξεχωρίζουν .  

Εκτυπώστε την εργασία

Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους


Η Ευρώπη τον 9ο αιώνα

Κύριλλος και Μεθόδιος 


"ΟΙ Πράξεις των Αποστόλων" σε κυριλλικό αλφάβητο                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: