Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 25 Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 25

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του1.Πότε κυβέρνησαν οι αυτοκράτορες της μακεδονικής δυναστείας .
Ποιους αυτοκράτορες γνωρίσαμε;
2.Τι έκαναν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για τα εξωτερικά θέματα;
3.Ποια φροντίδα έδειξαν για την εσωτερική οργάνωση και καλή λειτουργία του κράτους;
4.Τι ήταν ο νόμος του "Αλληλέγγυου";
5.Τα μέτρα που πήραν βοήθησαν την αυτοκρατορία; Πώς ονομάστηκε η περίοδος αυτή;

6.Παρόμοια μέτρα με τους Μακεδόνες αυτοκράτορες ,για την προστασία των φτωχών γεωργών από τους δυνατούς ,είχαν πάρει και οι Ίσαυροι. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι αυτό επαναλαμβάνεται μετά από δεκαετίες;


Κατεβάστε το φύλλο εργασίας                                                                 
Η παρουσίαση από τον Γ.Σουδία

Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

Χάρτες της αυτοκρατορίας της εποχής των Μακεδόνων αυτοκρατόρων

Η αυτοκρατορία τα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων 9ος-11ος αι.


 Μακεδονική δυναστεία

 867-886   Βασίλειος Α'
 886-912   Λέων ΣΤ' ο Σοφός (και Αλέξανδρος)
 912-959   Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος,  
                  συμβασιλέας με τον Ρωμανό 920-944
 959-963   Ρωμανός Β'
 963-969   Νικηφόρος Β' ο Φωκάς
 969-976   Ιωάννης Α' ο Τσιμισκής
 976-1025   Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος
1025-1028   Κωνσταντίνος Η'
1028-1050   Ζωή, συμβασίλισσα με τους διαδοχικούς συζύγους της
1028-1034   Ρωμανός Γ' Αργυρός
1034-1041   Μιχαήλ Δ' ο Παφλαγών
1041-1042   Μιχαήλ Ε' ο Καλαφάτης
1042-1054     Κωνσταντίνος Θ' ο Μονομάχος
1054-1056   Θεοδώρα

1056-1057   Μιχαήλ ΣΤ' ο Στρατιωτικός 
Δεν υπάρχουν σχόλια: