Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Ιστορία E΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 12 H εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Ιστορία E΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 12

H εκπαίδευση στο Βυζάντιο


1. Πώς γινόταν η εκπαίδευση των παιδιών στο Βυζάντιο;
2.Πόσες τάξεις είχε το βασικό σχολείο; Ποια μαθήματα έκαναν;
3.Τι ήταν τα εκκλησιαστικά σχολεία;
4.Επειδή για τα σχολεία υπήρχαν δίδακτρα ,πολλά παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. Πώς γινόταν η αγωγή αυτών των παιδιών;
5.Όσα αγόρια δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν μάθαιναν
 τέχνες . Πώς γινόταν η εκπαίδευσή τους;

6.Περίγραψε μια συνηθισμένη τάξη στο Βυζάντιο.(Κείμενο 5.σελίδα 39)

Εκτυπώστε την εργασία
Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία

Η καθημερινή ζωή και εκπαίδευση στο Βυζάντιο        Ένας μεγάλος δάσκαλος
 ο Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός

Ένας από  τους πιο μεγάλους δασκάλους και ο γνωστότε­ρος, ίσως, μαθηματικός του Βυζαντίου ήταν ο Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός. Οι επιδόσεις του στην άλγεβρα θεωρούνται ακόμη και σήμερα πρωτοπόρες. Ο Λέων δίδαξε σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης και είχε αξιόλογη προσωπική βιβλιοθήκη.

Ο ηγεμόνας των Αράβων Αλ-Μαμούν, που έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τη γεωμετρία, προσπάθησε να τον πείσει να πάει να ζήσει στην αυλή του, αλλά συνάντησε την κατηγο­ρηματική άρνηση του αυτοκράτορα Θεόφιλου.

«Ήθελα εγώ ο ίδιος να έρθω σε σένα [τον Θεόφιλο] [...]· επειδή όμως ούτε η θρησκεία μου ούτε και ο πολύς λαός που βρίσκεται υπό την εξουσία μου επιτρέπουν κάτι τέτοιο, σε παρακαλώ να μου στείλεις για λίγο αυ­τόν τον άνδρα [τον Λέοντα], που είναι πασίγνωστος για την επίδο­ση του στη φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες, και να τον πείσεις να μείνει μαζί μου και να μου μεταδώσει, με τη διδασκαλία του και την αρετή του, την ίδια την επιστήμη, για την οποία άλλωστε ενδιαφέρομαι κι εγώ ιδιαίτερα... Θα σου προσφέρω κι ένα ποσό, ως δωρεά για τον άνθρωπο αυτό, που θα φτάνει τα 20 κεντηνάρια χρυσού, καθώς και σύναψη συνθήκης αιώνιας ειρήνης...»Συνέχεια τον Θεοφάνη (10ος αι.)
Η επιστολή του Αλ Μαμούν έγινε αφορμή να γνωρίσει ο αυτοκράτορας Θεό­φιλος τον Λέοντα. Του πρόσφερε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και του ανέ­θεσε να παραδίδει μαθήματα στην εκκλησία των Αγίων Σαράντα, στην Κων­σταντινούπολη.

Πηγή: στο σχολείο με... χαρτί και καλαμάρι του Θάνου Μαρκόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: