Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Ιστορία E΄, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 13 Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία.

 Ιστορία E΄, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 13

 Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία.


1.Πότε έγινε αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός και γιατί διακρινόταν; Ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία εκείνη την εποχή;
2.Ποια μέτρα πήρε ο Ιουστινιανός για την καλή λειτουργία του κράτους;
3.Ποιους ευχαρίστησαν και ποιους δυσαρέστησαν τα μέτρα αυτά;
4.Με τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τα μέτρα που πήρε πραγματοποίησε σημαντικά  έργα . Ποια ήταν αυτά;
5.Ποιοι ήταν οι συνεργάτες που βοήθησαν τον Ιουστινιανό στο δύσκολο έργο του , αλλά και στις δύσκολες στιγμές του.(κείμενο 6 σελ. 44)


 6.Ποια ήταν η σκιερή σελίδα του Ιουστινιανού;(κείμενο 4 σελ 43) Τί σήμαινε για το αρχαίο κόσμο αυτή η πράξη του; Ποιες επιπτώσεις είχε αυτή η ενέργεια του ;

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας

Η εργασία από το Γ.Σουδία


Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
View more presentations or Upload your own.
Η Βυζαντινή αυτοκρατορία πριν αναλάβει ο ΙουστινιανόςΗ Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά τις επιτυχίες του Ιουστινιανού


 
Ιουστινιανός (χρυσό νόμισμα)Ο Ιουστινιανός και η ακολουθία του (ψηφιδωτό Ραβένα)

Ιουστινιανός (λεπτομέρεια)


Δεν υπάρχουν σχόλια: