Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 6, Κεφάλαιο 34 O Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

Ιστορία E΄, Ενότητα 6, Κεφάλαιο 34
O Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει
την πρωτεύουσα

1.Πότε πέθανε ο Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος και ποια προσπάθεια δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει;
2. Γιατί λαός και άρχοντες διάλεξαν τον  Κ. Παλαιολόγο για νέο αυτοκράτορα ; Πού έγινε η στέψη; Πώς τον υποδέχτηκε ο λαός;
3.Ποιες ενέργειες έκανε ο νέος αυτοκράτορας όταν έφτασε στη Πόλη;
4.Οι λαοί της Δύσης και ο Πάπας βοήθησαν τελικά τον Κωνσταντίνο να σώσει την Πόλη;
5.Γιατί αναζωπυρώθηκαν οι διαμάχες μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών;
6.Ποιος ήταν ο νέος Σουλτάνος μετά το θάνατο του Μουράτ Β΄; Ποιο ήταν το μεγάλο του όνειρο;

7.Τι έκανε διστακτικούς τους Βυζαντινούς απέναντι στους Λατίνους;
Εκτυπώστε το φύλλο εργασίαςΟ εννοιολογικός χάρτης του μαθήματος

H παρουσίαση από το Γ.Σουδία

Η Πόλη πρι ν την Άλωση

Ο Ι.Παλαιολόγος στη σύνοδο της Φλωρεντίας 1438
Ο Κ.Παλαιολόγος

Η πλάκα της στέψης του Κ.Παλαιολόγου στο Μυστρά


Δεν υπάρχουν σχόλια: