Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 6, Κεφάλαιο 31: Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο


Ιστορία E΄, Ενότητα 6, Κεφάλαιο 31
Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, τον Παλαιολόγο



1.Ποιες ενέργειες έκανε για την ανάκτηση της Πόλης ο αυτοκράτορας της Νίκαιας 
 Μιχαήλ  Η΄ Παλαιολόγος
2.Πώς ο αυτοκράτορας της Νίκαιας  κατάφερε να ξαναπάρει την Πόλη από τους Φράγκους;
3.Τι έκανε αμέσως μετά την κατάληψη της Πόλης ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Μιχαήλ  Η΄ Παλαιολόγος;
4.Ποια προβλήματα δημιούργησαν οι Φράγκοι στα 57 χρόνια που κατείχαν την Πόλη;
5.Η ανάκτηση της Πόλης από τους Βυζαντινούς έλυσε τα προβλήματα που υπήρχαν;

6.Παρατηρήστε το χάρτη και εντοπίστε τα εδάφη του βυζαντινού κράτους μετά την ανάκτηση της Πόλης. Έφτασε στα παλιά του σύνορα; Ποια λατινικά και άλλα κράτη εξακολουθούν να το περιζώνουν τώρα; 




Κατεβάστε το φύλλο εργασίας




Η παρουσίαση από τον Γ.Σουδία

Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος

Η αυτοκρατορία μετά την ανάκτηση της Πόλης 1261 μ.χ.




Η αυτοκρατορία μετά τις κτήσεις του Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγου








View more presentations or Upload your own.


Δεν υπάρχουν σχόλια: