Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 6, Κεφάλαιο 30β Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης- Ο Θεόδωρος Δούκας Κομνηνός ιδρύει την «αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης» (1224 -1246)

Ιστορία E΄, Ενότητα 6, Κεφάλαιο 30β
Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης 1.Ποια ελληνικά κράτη προέκυψαν μετά την άλωση της πόλης από τους Φράγκους;
2.Τι γνωρίζεις για την αυτοκρατορία της Νίκαιας;
3.Τι γνωρίζεις για την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ;
4.Τι γνωρίζεις για το  Δεσποτάτο της Ηπείρου;
5.Τι γνωρίζεις για το Δεσποτάτο του Μυστρά;


6.Ποιο από ελληνικά κράτη που προέκυψαν από την άλωση της Πόλης από τους Φράγκους  χρησιμοποίησε σαν σύμβολο το δικέφαλο αετό; Τι συμβόλιζαν τα δύο κεφάλια του αετού; Τι κρατούσε στα πόδια του;Κατεβάστε το φύλλο εργασίας


Ο διαμελισμός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά την άλωση 1204 μ.χ.


 Κατακτήσεις Θεόδωρου Άγγελου 1230


 Κατακτήσεις Βατάτζη 1222-1250Το Δεσποτάτο του Μυστρά

Δείτε το αφιέρωμά μας για το Μυστρά εδώΟ Θεόδωρος Δούκας Κομνηνός ιδρύει την «αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης» (1224 -1246)

Το 1223 ο ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Ηπείρου Θεόδωρος Δούκας Κομνη­νός, μετά από μια σειρά στρατιωτικών επιτυχιών, έφτασε έξω από τη φραγκοκρατούμενη ακόμη τότε Θεσσαλονίκη και την πολιόρκησε. Η φρουρά της πόλης αντιστάθηκε αποτελεσματικά για ένα διάστημα αλλά ,στα τέλη του 1224, αναγκάστηκε να παρα­δοθεί. Οι ξένοι κυρίαρχοι έφυγαν και το λατινικό «Βασίλειο της Θεσσαλονίκης» έπαψε έτσι να υπάρχει.                                     


Ο Θεόδωρος μπήκε θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη και την έκανε κέντρο και πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους («αυτοκρατορίας») που δημιούργησε. Εδώ στέ­φτηκε από τον αρχιεπίσκοπο Αχρίδας Δημήτριο Χωματιανό «εν Χριστώ τω Θεώ πι­στός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων».
Με συνεχείς στρατιωτικές επιτυχίες ο φιλόδοξος Θεόδωρος κατόρθωσε να επε­κτείνει το κράτος του, που απλώθηκε εδαφικά από το Δυρράχιο ως την Αδριανούπολη. Η νικηφόρα πορεία του όμως ανακόπηκε απότομα. Στη μάχη της Κλοκοτνίτσας, το 1230, νικήθηκε από τον τσάρο των Βουλγάρων Ιωάννη Β' Ασάν, που τον αιχμα­λώτισε και τον τύφλωσε.
Το Θεόδωοο διαδέχτηκαν ως ηγεμόνες του κράτους της Θεσσαλονίκης με τη σειρά ο αδελφός του Μανουήλ, ο γιος του Ιωάννης και ο άλλος γιος τους Δημήτριος. Κανένας όμως απ' αυτούς δεν είχε τα ηγετικά προσόντα και τις στρατιωτικές ικανότη­τες του Θεόδωρου και γρήγορα το κράτος συρρικνώθηκε και αποδυναμώθηκε.
Το χειμώνα του 1246 έφτασε στη Θεσσαλονίκη με το στρατό του ο αυτοκράτο­ρας της Νίκαιας Ιωάννης Γ' Βατατζής και κατέλαβε την πόλη με τη βοήθεια συνωμο­τών, που του άνοιξαν τις πύλες του τείχους. Έτσι καταλύθηκε, μετά από μια περίοδο ζωής 22 χρόνων, η «αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης». Κι όταν το 1261 ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος ανακατέλαβε από τους Φράγκους την Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλο­νίκη εντάχτηκε και πάλι στην επανιδρυμένη βυζαντινή αυτοκρατορία.


                                       
 Η αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης 1230 μ.χ.


                                   Δείτε το σχετικό βίντεοΔεν υπάρχουν σχόλια: