Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 6, Κεφάλαιο 35 Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

Ιστορία E΄, Ενότητα 6, Κεφάλαιο 35
Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη 
1. 1.Ποιες ενέργειες έκανε ο Μωάμεθ ο Β΄ που έδειχναν ότι ετοίμαζε την πολιορκία της Πόλης;
2.Πότε άρχισε η πολιορκία; Ποιες ήταν οι κινήσεις του Μωάμεθ Β΄ και του τουρκικού στρατού;
3.Ποια ήταν η απάντηση του Κ. Παλαιολόγου στην πρόταση για παράδοση; Ποια η αντίδραση του Μωάμεθ στο άκουσμα της απάντησης του Κ. Παλαιολόγου;
4.Πώς αγωνίζονται πολιορκητές και πολιορκημένοι;
5.Ποιο πρόβλημα εμφανίζεται μετά από τις πρώτες μέρες πολιορκίας; Πού στρέφονται οι ελπίδες των πολιορκημένων;
6.Ποιο γεγονός δίνει ελπίδες στο λαό της Πόλης; Ποιες αντιδράσεις δημιουργεί στα δύο στρατόπεδα

7.Γράψε το σχόλιό σου για την απάντηση του Κ. Παλαιολόγου στην προσφορά του Μωάμεθ Β΄. Ποιον ήρωα της αρχαιότητας  μας θυμίζει. Πώς  χαρακτηρίζεις τον Κωνσταντίνο;


Κατεβάστε το φύλλο εργασίας

H παρουσίαση από το Γ.Σουδία

Ο εννοιολογικός χάρτης

Χάρτες για την κατανόηση της πολιορκίας


Η μεγάλη μπομπάρδα

Η πολιορκημένη Πόλη

Το φρούριο Ρούμελη ΧισάρΟ Μωάμεθ προσπαθεί να ενθαρρύνει το ναυτικό του μετά την επιτυχία του Φλαντανελά


Δεν υπάρχουν σχόλια: