Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Ιστορία Στ΄,Ενότητα 2,Κεφ.1:Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου


Ιστορία Στ΄, Ενότητα 2, Κεφ.1: Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου
1.Ποιοι λόγοι οδήγησαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην κατάρρευσή της ; Πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στον ελληνικό χώρο μετά την πτώση της Πόλης;
2.Πώς ήταν οι δύο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας για τους σκλαβωμένους Έλληνες;
3.Πώς βελτιώθηκε η θέση των Ελλήνων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από τα μέσα του 16ου αιώνα ;
4.Πώς ήταν η ζωή των σκλαβωμένων στους Λατίνους (Βενετούς) Ελλήνων;
5.Βάλε τίτλους στις εικόνες.              ...........................................................                           ................................................


6.Συμπλήρωσε τις οθωμανικές κτήσεις στον ελληνικό χώρο:
          ................    ................   ..............   ............  ................  .............    ...............

7.Σχολίασε την εικόνα :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Κατεβάστε την εργασίαΟι κατακτήσεις των Οθωμανών και των Λατίνων τον 16ο αιώνα Δεν υπάρχουν σχόλια: