Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Ιστορία E΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 5 Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας

Ιστορία E΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 5

Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίαςΕρωτήσεις

1.Ποια προβλήματα αντιμετώπιζε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία στα χρόνια του Διοκλητιανού;
2.Τι ήταν το σύστημα της Τετραρχίας που εφάρμοσε ο Διοκλητιανός; Είχε επιτυχία;
3. Τι γνωρίζεις για το διάταγμα της ανεξιθρησκίας;
4.Πώς τελικά κυριάρχησε ο Κωνσταντίνος και έγινε μονοκράτορας;
5.Σε ποιες σημαντικές αλλαγές για την ανάκαμψη της αυτοκρατορίας προχώρησε ο Κωνσταντίνος;


 6.Πώς παρουσιάζει το ανάγλυφο τους Τετράρχες; Συμφωνεί με την κατάληξη που είχε η Τετραρχία; 

                      
                                                                                               

7.Γράψε το δικό σου σχόλιο για το Διάταγμα των Μεδιολάνων.

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας

Χάρτης με τα τέσσερα τμήματα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
1η Τετραρχία 293 μ.χ. (Γαλέριος,Μαξιμιανός,Διοκλητιανός,Κωνστάντιος ο Χλωρός)
Αψίδα Γαλερίου (Καμάρα) Θεσσαλονίκη


Το ανατολικό τμήμα μοιράστηκαν ο Διοκλητιανός (Μικρά Ασία,Αίγυπτο) με το γαμπρό του Γαλέριο(περιοχή Βαλκανικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη) και μετά την αποχώρηση του Διοκλητιανού τη θέση πήρε ο Λικίνιος (γαμπρός του Κωνσταντίνου).
Το δυτικό τμήμα μοιράστηκαν ο Μαξιμιανός ,μετά το θανατό του ο Μαξέντιος (περιοχή Ιταλίας) και ο Κωνστάντιος (Γαλατία,Ισπανία και Βρετανία).Μετά το θάνατό του ο στρατός έδωσε την εξουσία στο γιο του Κωνσταντίνο Μ.Κωνσταντίνος

Μ.ΚωνσταντίνοςΗ Α΄Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας (325 μ.χ.)

Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία
Μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας

 Δείτε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ
"Η άνοδος και πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας"
το όραμα του ΚωνσταντίνουΔεν υπάρχουν σχόλια: