Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ιστορία Στ΄,Ενότητα 2,Κεφ.1:Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου


Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου
1.Ποιοι λόγοι οδήγησαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην κατάρρευσή της ; Πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στον ελληνικό χώρο μετά την πτώση της Πόλης;
2.Πώς ήταν οι δύο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας για τους σκλαβωμένους Έλληνες;
3.Πώς βελτιώθηκε η θέση των Ελλήνων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές από τα μέσα του 16ου αιώνα ;
4.Πώς ήταν η ζωή των σκλαβωμένων στους Λατίνους (Βενετών) Ελλήνων;
5.Βάλε τίτλους στις εικόνες.              ...........................................................                           ................................................


6.Συμπλήρωσε τις οθωμανικές κτήσεις στον ελληνικό χώρο:
          ................    ................   ..............   ............  ................  .............    ...............

7.Σχολίασε την εικόνα :

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Οι κατακτήσεις των Οθωμανών και των Λατίνων τον 16ο αιώνα View more presentations or Upload your own.Κατεβάστε την εργασία


Δεν υπάρχουν σχόλια: