Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Ύμνοι Μ.Εβδομάδας (βίντεο)Ύμνοι Μ.Εβδομάδας


Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου και ενέδυσαν με χλαμύδα κοκκίνην.
Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών
και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον,
ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.


Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου(Κατερίνα Λέχου-Σοφία Μάνου)
Εξέδυσάν με τα ‎ιμάτιά (Ψάλει ο πρωτοψάλτης Καβαρνός Παναγιώτης στην Αγία Σοφία)Η ζωή εν τάφω
κατετέθης, Χριστέ,
και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν.

Η ζωή πως θνήσκεις;
πώς και τάφω οικείς;
του θανάτου το βασίλειον λύεις δε
και του Άδου τους νεκρούς εξανιστάς.

Μεγαλύνομέν σε,
Ιησού Βασιλεύ,
και τιμώμεν την ταφήν και τα πάθη σου,
δι' ων έσωσας ημάς εκ της φθοράς.

Μέτρα γής ο στήσας,
εν σμικρώ κατοικείς,
Ιησού Παμβασιλεύ, τάφω σήμερον,
εκ μνημάτων τους θανόντας ανιστών.

  Η ζωή εν τάφω (Κατερίνα Λέχου-Σοφία Μάνου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: