Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Ιστορία Στ, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 8: Ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάντιος Κοραής


Ιστορία Στ, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 8:

Ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάντιος Κοραής

1.Ποια ήταν η πορεία του Ρήγα;
2.Ποιο ήταν το συγγραφικό και εκδοτικό έργο του ;
3. Ποιο ήταν το όραμα του Ρήγα;
4.Γιατί δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του να δει την Ελλάδα ελεύθερη;
5.Τι γνωρίζεις για τη ζωή και το έργο του Αδαμάντιου Κοραή ;
6.Ποια ήταν τα πιστεύω του Κοραή για την ελευθερία του ελληνικού έθνους και τη ελληνική γλώσσα ;
7. Ποια ήταν η συμβολή του Κοραή στην προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης;

8.Βάλε τίτλους στις εικόνες.

                          ......................             .........................       ...........................

 9. Γιατί πίστευε ο Ρήγας Φεραίος ότι τα Ελληνόπουλα έπρεπε να μορφωθούν;


10.Γράψε λίγα λόγια για την εικόνα. Τι απεικονίζει ο πίνακας του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου;


Εκτυπώστε την εργασία
                                                                           

Ο Ρήγας ψάλλει το Θούριο


                     Δείτε την παρουσίαση του Γ.Σουδία


Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής 
Δεν υπάρχουν σχόλια: