Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ιστορία Στ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 10 Οι αγώνες των Σουλιωτών


Ιστορία Στ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 10
 Οι αγώνες των Σουλιωτών
1.Πού ζούσαν οι Σουλιώτες; Πώς ήταν η ζωή τους;
2.Γιατί δεν μπορούσαν οι Τούρκοι να υποτάξουν τους Σουλιώτες ;
3. Πώς ο Αλή Πασάς κατάφερε να κατακτήσει τους Σουλιώτες; Πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα;
4.Πώς συνέχισαν τον αγώνα τους οι Σουλιώτες εναντίον του Αλή Πασά και των Τούρκων;
5.Ποια τελικά ήταν η τύχη του Σουλίου και των Σουλιωτών ;

6.Βάλε τίτλους στις εικόνες.

                ...............................                     ..................               ........................................

7. Πώς κρίνετε την απάντηση των Σουλιωτών; Ποια ήταν τα ιδανικά τους ;Εκτυπώστε την εργασία
Ο χορός του Ζαλόγγου
Ary Cheffer 1827
H παρουσίαση του μαθήματος από τον Γ.Σουδία


Οι αγώνες των Σουλιωτών
Δεν υπάρχουν σχόλια: