Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ιστορία Στ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 6 Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών


Ιστορία Στ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 6
 Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών


Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών
1.Πότε έγινε η πρώτη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό και για ποιους λόγους;
2.Τι ήταν οι παροικίες;
3.Ποια επαγγέλματα εξασκούσαν οι πρώτοι αυτοί μετανάστες;
4. Πότε έγινε η δεύτερη μετανάστευση των Ελλήνων στο εξωτερικό και για ποιους λόγους;
5.Σε ποιες περιοχές εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες και με τι ασχολήθηκαν;
6.Πώς οργάνωσαν τις κοινότητές τους οι Έλληνες μετανάστες ;
7.Πως ωφελήθηκε η σκλαβωμένη τότε Ελλάδα από τους Έλληνες μετανάστες του εξωτερικού;

8. Βάλε τίτλους στις εικόνες.
................................................              ..................................                      ............................       .
9. Η «οδός Ελλήνων» στην Οδησσό. Γράψε το σχόλιό σου για την ονομασία της οδού.Σχολίασε την εικόνα:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Δείτε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ "Βαλκάνιος πραματευτής" για τους δρόμους που ακολουθούσαν οι Έλληνες έμποροι με τα καραβάνια τους την περίοδο της τουρκοκρατίας.


Οι δρόμοι των καραβανιών και των Ελλήνων εμπόρων


Οι Έλληνες έμποροι


 Χάνια και καραβάν σεράγια καραβάνι  Εκτυπώστε την εργασία

Η παρουσίαση του μαθήματος από τον Γ.Σουδία   
  


Δεν υπάρχουν σχόλια: