Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορία E΄, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 4 Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Ιστορία E΄, Ενότητα 1, Κεφάλαιο 4

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη Ερωτήσεις

 1.Πώς ήταν η Ρώμη και η ζωή των κατοίκων της, τα χρόνια της ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας;
2.Ποιες ήταν οι ασχολίες  των κατοίκων της ρωμαϊκής υπαίθρου;

3.Πώς ήταν η ζωή των μεγαλοϊδιοκτητών γεωργών;

4.Πώς ήταν η ζωή των φτωχών μικροϊδιοκτητών;

5.Πώς διασκέδαζαν οι άνθρωποι στη Ρώμη;


6.Οι αυτοκράτορες της Ρώμης για να είναι αρεστοί στο λαό της Ρώμης τους πρόσφεραν «άρτο και θεάματα». Εξήγησε τι σημαίνει η φράση.

Εκτυπώστε το φύλλο εργασίας


Εννοιολογικός χάρτης

               
  
Η ζωή στη Ρώμη

 
Ρωμαϊκό αγρόκτημα


Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία

Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

    
View more presentations or Upload your own.
                                             


                                     Κάντε μια βόλτα στην αρχαία Ρώμη

Δεν υπάρχουν σχόλια: