Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Ιστορία Στ, Ενότητα 4, Κεφάλαιο 2 Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄ –ο Χαρίλαος ΤρικούπηςΙστορία Στ΄, Ενότητα 4, Κεφάλαιο 2
Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄-ο Χαρίλαος Τρικούπης

 1.Ποιος ήταν ο νέος βασιλιάς μετά την απομάκρυνση του Όθωνα; Πότε έγινε η στέψη του; Ποιο ήταν το δώρο των Άγγλων;

2.Ποιες προσπάθειες κατέβαλε για το εκσυγχρονισμό και την εδαφική επέκταση της χώρας ο νέος βασιλιάς;

3.Ποιος ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης; Ενθάρρυνε τη “Μεγάλη Ιδέα”;

4.Ποια ήταν τα σημαντικά έργα που έγιναν στην Ελλάδα τις περιόδους της πρωθυπουργίας του Χ. Τρικούπη;

5.Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των πολλών δανείων που είχε πάρει ή χώρα;
6.Γράψε γιατί ήταν τόσο σημαντική η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου ; Ποια ήταν τα οφέλη αυτού του τεράστιου έργου;

Εκτυπώστε την εργασία

Η διώρυγα της Κορίνθου
Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία
Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - ο Χαρίλαος ΤρικούπηςΔ. 2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α΄- ο Χαρίλαος Τρικούπης - Quiz

Δεν υπάρχουν σχόλια: