Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Ιστορία Στ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7: Οι δάσκαλοι του ΓένουςΙστορία Στ΄, Ενότητα 2, Κεφάλαιο 7

Οι δάσκαλοι του Γένους

1.Ποιους ονομάζουμε δασκάλους του Γένους;
2.Ποιο ήταν το έργο των δασκάλων του Γένους;
3. Τι ήταν ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός;
4.Ποιες ήταν οι κυριότερες μορφές του Νεοελληνικού Διαφωτισμού;
5.Τι ήταν η Ελληνική Νομαρχία ;
6.Ποιο ήταν ο Κοσμάς ο Αιτωλός και ποιο το έργο του;
7. Βάλε τίτλους στις εικόνες.

                                  .......................       ......................           ........................

8. «Η δύναμη των νόμων» από την «Ελληνική Νομαρχία». Γράψε το σχόλιό σου για αυτό το απόσπασμα.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.Γράψε λίγα λόγια για την εικόνα. Τι απεικονίζει ο πίνακας του Ν.Γύζη
.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Εκτυπώστε την εργασία


Η παρουσίαση του μαθήματος από τον Γιάννη Σουδία
Οι δάσκαλοι του Γένους

Χάρτης με τα ελληνικά σχολεία την περίοδο της τουρκοκρατίας
Σκηνή διδασκαλίας από το εξώφυλλο του βιβλίου "Μικρόν Αλφαβητάριον"
Βιένη 1816
Δεν υπάρχουν σχόλια: