Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Ο Θεόδωρος Δούκας Κομνηνός ιδρύει την «αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης» (1224 -1246)


Το 1223 ο ηγεμόνας του Δεσποτάτου της Ηπείρου Θεόδωρος Δούκας Κομνη­νός, μετά από μια σειρά στρατιωτικών επιτυχιών, έφτασε έξω από τη φραγκοκρατούμενη ακόμη τότε Θεσσαλονίκη και την πολιόρκησε. Η φρουρά της πόλης αντιστάθηκε αποτελεσματικά για ένα διάστημα αλλά ,στα τέλη του 1224, αναγκάστηκε να παρα­δοθεί. Οι ξένοι κυρίαρχοι έφυγαν και το λατινικό «Βασίλειο της Θεσσαλονίκης» έπαψε έτσι να υπάρχει.                                     

Ο Θεόδωρος μπήκε θριαμβευτής στη Θεσσαλονίκη και την έκανε κέντρο και πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους («αυτοκρατορίας») που δημιούργησε. Εδώ στέ­φτηκε από τον αρχιεπίσκοπο Αχρίδας Δημήτριο Χωματιανό «εν Χριστώ τω Θεώ πι­στός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων».
Με συνεχείς στρατιωτικές επιτυχίες ο φιλόδοξος Θεόδωρος κατόρθωσε να επε­κτείνει το κράτος του, που απλώθηκε εδαφικά από το Δυρράχιο ως την Αδριανούπολη. Η νικηφόρα πορεία του όμως ανακόπηκε απότομα. Στη μάχη της Κλοκοτνίτσας, το 1230, νικήθηκε από τον τσάρο των Βουλγάρων Ιωάννη Β' Ασάν, που τον αιχμα­λώτισε και τον τύφλωσε.
Το Θεόδωοο διαδέχτηκαν ως ηγεμόνες του κράτους της Θεσσαλονίκης με τη σειρά ο αδελφός του Μανουήλ, ο γιος του Ιωάννης και ο άλλος γιος τους Δημήτριος. Κανένας όμως απ' αυτούς δεν είχε τα ηγετικά προσόντα και τις στρατιωτικές ικανότη­τες του Θεόδωρου και γρήγορα το κράτος συρρικνώθηκε και αποδυναμώθηκε.
Το χειμώνα του 1246 έφτασε στη Θεσσαλονίκη με το στρατό του ο αυτοκράτο­ρας της Νίκαιας Ιωάννης Γ' Βατατζής και κατέλαβε την πόλη με τη βοήθεια συνωμο­τών, που του άνοιξαν τις πύλες του τείχους. Έτσι καταλύθηκε, μετά από μια περίοδο ζωής 22 χρόνων, η «αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης». Κι όταν το 1261 ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος ανακατέλαβε από τους Φράγκους την Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλο­νίκη εντάχτηκε και πάλι στην επανιδρυμένη βυζαντινή αυτοκρατορία.

Ο διαμελισμός της αυτοκρατορίας το 1204 μ.χ.
                                       
 Η αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης 1230 μ.χ.


                                   Δείτε το σχετικό βίντεο


2 σχόλια:

magda@mosaicology είπε...

πάρα πολύ ενδιαφέρον! μπράβο σας

ΜΙΣΤΕΡ ΘΕΩΡΙΤΙΚΑΚΙΑ είπε...

ΣΥΝΦΟΝΩ ΚΑΙ ΕΓΩ