Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 27 Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων


Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 27
Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων 1.Πού ζούσε το μεγαλύτερο μέρος των Βυζαντινών; Περίγραψε ένα χωριό εκείνης της εποχής.
2.Πώς ήταν τα σπίτια των μικροκαλλιεργητών και πώς τα σπίτια των Δυνατών;
3.Ποια ήταν η θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή;
4.Πώς ήταν οι κήποι και τα περιβόλια των Βυζαντινών ; Ποιες ήταν οι καλλιέργειες ;
5.Ποιες ήταν οι ασχολίες των κατοίκων τις υπαίθρου;


6.Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές βρίσκετε στην καθημερινή ζωή στη βυζαντινή ύπαιθρο με τη σημερινή; Επισημάνετε τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στους τόπους διαμονής και στις ασχολίες των κατοίκων.Κατεβάστε το φύλλο εργασίας

Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία
Η καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των Ισαύρων & των Μακεδόνων
View more presentations or Upload your own.
Εικόνες από τη ζωή της υπαίθρου
Δεν υπάρχουν σχόλια: