Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 24 Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς


Ιστορία E΄, Ενότητα 5, Κεφάλαιο 24
Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς


 1.Γιατί στις αρχές του 8ου αι. η αυτοκρατορία κλονίζεται από εσωτερικές ταραχές.
2.Ποιες αποφάσεις πήραν οι αυτοκράτορες Λέων Γ΄ και Κωνσταντίνος Ε΄;
3.Τι αντίκτυπο είχαν στο λαό οι αποφάσεις αυτές;
4.Ποιες ήταν οι συνέπειες της εικονομαχίας ;
5.Ποιος σταμάτησε οριστικά την εικονομαχία;
6.Πότε η εκκλησία μας γιορτάζει την αναστήλωση των εικόνων;

7.Πώς κρίνετε τα μέτρα των Ισαύρων για τα εκκλησιαστικά θέματα; Ήταν όλα αναγκαία; Τι μπορούσε να γίνει για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις;Κατεβάστε το φύλλο εργασίας


Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία
Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς


Διάφορες μικρογραφίες της εποχής της εικονομαχίας

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΥΤΟΚ. ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗΝΑΙΑ-ΟΙΚ.ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ 843μΧ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ 843μΧ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια: