Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Ιστορία Ε΄.Ενότητα 4,Κεφ. 18.Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

Ιστορία Ε΄.Κεφ. 18.Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου


1. Ποια προβλήματα είχε να αντιμετωπίσει ο αυτοκράτορας Ηράκλειος όταν στέφθηκε αυτοκράτορας;
2.Πως λύθηκε το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο Ηράκλειος και ποιες ήταν οι ενέργειες που έκανε για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας;
3.Τι είχαν καταφέρει , ο μεγάλος αντίπαλος του Ηρακλείου , οι Πέρσες;
4.Τι κατάφερε στη πρώτη εκστρατεία εναντίον των Περσών ο Ηράκλειος;
5.Τι έγινε στη δεύτερη εκστρατεία εναντίον των Περσών και βρέθηκε η αυτοκρατορία σε δύσκολη θέση;
6.Πώς οι κάτοικοι και ο στρατός που είχε απομείνει στην Πόλη κατάφεραν να αποκρούσουν Άβαρους και Πέρσες που είχαν συμμαχήσει; Που αποδόθηκε η μεγάλη νίκη; 
7.Ποια ήταν η τελική έκβαση των πολέμων του Ηράκλειου εναντίον των Περσών και Αβάρων;

 8.Για ποιους λόγους ο Ηράκλειος πιστεύεις ότι απέκτησε μεγάλη φήμη και έγινε θρύλος στα χρόνια του;Εκτυπώστε την εργασία
Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία
Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου.

Μελετήστε τους χάρτες
Οι επιθέσεις των Περσών

Η απάντηση του Ηράκλειου

Η Χρυσή Πύλη της Κωνσταντινούπολης από όπου μπήκε θριαμβευτής ο ΗράκλειοςΗράκλειος εναντίον των Περσών
O βασιλιάς έφτασε στην απέναντι παραλία της Κωνσταντινούπο­λης το Σεπτέμβριο. Εκεί έτρεξαν να τον υποδεχθούν ο λαός της πόλης και ο γιος του Ηρακλείου Κωνστα­ντίνος και ο πατριάρχης Σέργιος κρατώντας κλαδιά ελιάς και λαμπάδες και τραγουδώντας ευχαριστήρι­ους ύμνους στον Ύψιστο. Ο καλός και αγαθός μάγιστρος Βώνος, ο οποίος είχε χειριστεί με τέτοια επιδε­ξιότητα τα πράγματα κατά την απουσία του βασιλιά, είχε πεθάνει στο μεταξύ. Αλλά ο Κωνσταντίνος, τον οποίο ο Ηράκλειος είχε αφήσει παιδί 10 ετών, στην αρχή του πολέμου, το 622, ήταν πια νέος 17 ετών. Η συνάντηση των δύο βασιλιάδων ήταν συγκινητική. Ο νεαρός Κωνσταντίνος έπεσε στα πόδια του πατέρα του, ο οποίος, αφού τον σήκωσε, τον φίλησε με δά­κρυα και αυτό το θέαμα συγκίνησε πολύ το αναρίθ­μητο πλήθος των ανθρώπων που το παρακολου­θούσε. Έπειτα από σύντομη ανάπαυση ο Ηράκλειος αφού πέρασε το Βόσπορο, μπήκε θριαμβευτικά στην πρωτεύουσα πάνω σε άρμα που έσερναν τέσσερις ελέφαντες. Άνδρες που προπορεύονταν κρατούσαν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τον οποίο ανέκτησε από την περσική βεβήλωση και τον θεωρούσε δικαιο­λογημένα το πιο ένδοξο τρόπαιο του. Ο ενθουσια­σμός του πλήθους έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε οι άνθρωποι αυτοί, υπονοώντας τις έξι εκστρατείες του Ηρακλείου, παρέβαλαν το βασιλιά με το Θεό, ο οποίος, αφού δημιούργησε τον κόσμο σε έξι μέρες, την έβδομη ξεκουράστηκε.

Ηράκλειος εναντίον Χοσρόη


Τα πολεμικά βυζαντινά πλοία
Βυζαντινός δρόμωνας 7ος αι.

Βυζαντινός δρόμωνας 7ος αι.
Δεν υπάρχουν σχόλια: