Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ιστορία Στ΄ Κεφάλαιο 3: H Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση


Ιστορία Στ΄ Κεφάλαιο 3
H Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση


1.Γιατί εξεγέρθηκαν οι άποικοι του νέου Κόσμου; Τι κέρδισαν με την επανάστασή τους; Ποιους επηρέασαν οι ιδέες της Αμερικανικής Επανάστασης;
2.Για ποιο λόγο ξέσπασε η Γαλλική Επανάσταση; Πώς εξελίχθηκε η εξέγερση;
3.Ποιο ήταν το πρώτο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης;
4.Ποιο ήταν το δεύτερο στάδιο της Γαλλικής Επανάστασης;
5.Στο τρίτο στάδιο οι μετριοπαθείς παραχώρησαν την εξουσία στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Ποιες ενέργειες έκανε στο εσωτερικό και ποια εξωτερική πολιτική ακολούθησε;


6.Συμπλήρωσε τα ονόματα στις εικόνες και τα χρόνια που έζησαν....................................                                               ..........................................
...................................                                               ..........................................

7.Συμπλήρωσε τα γεγονότα στην ιστορική γραμμή του μαθήματος:

        .........................      ......................         .......................              ....................
        ..........................     ......................         .......................              ....................


8.Σχολίασε την εικόνα. .......................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Εκτυπώστε ή κατεβάστε το φύλλο εργασίας


Η πτώση της Βαστίλης (14 Ιουλίου 1789)
Δεν υπάρχουν σχόλια: