Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Ιστορία Στ΄ Κεφάλαιο 2: Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

Ιστορία Στ΄ Ενότητα 1 Κεφάλαιο 2: Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

1.Ποιοι ήταν οι σπουδαιότεροι θαλασσοπόροι;Ποιες ήταν οι ανακαλύψεις τους;Για ποιο λόγο έγιναν τα ταξίδια αυτά;
2.Ποιες ήταν οι θετικές και αρνητικές συνέπειες των ανακαλύψεων;
3.Ποιες αλλαγές φέρνει στην Ευρώπη η ανάπτυξη του εμπορίου;
4.Ποιες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές γίνονται στην Ευρώπη.
5.Τι ήταν το κίνημα του Διαφωτισμού;Ποιοι ήταν οι κύριοι εκφραστές του;
6.Την εποχή του Διαφωτισμού αναπτύχθηκαν οι φυσικές επιστήμες,η λογοτεχνία και η μουσική.Ποια ήταν τα σπουδαιότερα επιτεύγματα;

7.Συμπλήρωσε τα ονόματα στις εικόνες και τα χρόνια που έζησαν.


...........................     .............................      ................................
..........................      .............................      ................................

8.Συμπλήρωσε τα γεγονότα στην ιστορική γραμμή του μαθήματος:

      ...........................    ........................  ......................      .......................
      ..........................     ........................  ......................      .......................
      ..........................    .........................  ......................      .......................


9.Σχολίασε την εικόνα εικόνα. 

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................


Κατεβάστε το φύλλο εργασίας


Η παρουσίαση από το Γ.Σουδία

Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό
O Κολόμβος αποβιβάζεται στην αμερικανική ήπειρο
Δεν υπάρχουν σχόλια: