Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Ιστορία Στ΄: Επανάληψη (Δείτε σε βίντεο την περίληψη της Επανάστασης,κάντε τα τεστ αξιολόγησης)

Δείτε όλη την Επανάσταση του 21 σε βίντεο


Αξιολογήστε τις γνώσεις σας στα δύο παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης του Γ. Σουδία


Επαναληπτικό - Ενότητα Γ (α΄μέρος)Ιστορίας Στ΄ (κεφ.1-10)


Επαναληπτικό - Ενότητα Γ (β΄μέρος) Ιστορίας Στ΄ (κεφ.11-18)

Δεν υπάρχουν σχόλια: