Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Ιστορία Στ΄, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 10 Mάρκος ΜπότσαρηςΙστορία Στ΄, Ενότητα 3, Κεφάλαιο 10
Mάρκος Μπότσαρης


    .....................................              ..........................................     
1.Μετά την ήττα στο Πέτα μέρος των αποδεκατισμένων ελληνικών δυνάμεων έφτασε στο Μεσολόγγι. Ποιες ενέργειες έκαναν ;
2.Η ελληνική επαναστατική κυβέρνηση διόρισε στρατηγό της Δ. Στερεάς τον Μάρκο Μπότσαρη. Με ποιο τρόπο κέρδισε πολύτιμο χρόνο για το πολιορκημένο Μεσολόγγι ;
3.Το 1823 ο Σουλτάνος έστειλε στη Στερεά Ελλάδα ενισχύσεις. Ποιο ήταν ο στόχος των δυνάμεων αυτών; Ποια η αντίδραση των Ελλήνων;
4.Γιατί οι Έλληνες οπλαρχηγοί ήταν διχασμένοι; Πώς ο Μπότσαρης έδωσε το παράδειγμα της ομόνοιας;
5.Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της μάχης στο Κεφαλόβρυσο; Ποια ήταν η μεγάλη απώλεια των Ελλήνων;
6.Γράψε το σχόλιό σου για το Μ. Μπότσαρη ,αφού διαβάσεις το παρακάτω κείμενο.


Ο Μάρκος Μπότσαρης προς τους Σουλιώτες:

...Ημείς, αδελφοί, ουδέν έχομεν να διανείμωμεν μεταξύ μας. Εν μόνον έχομεν κοινόν, το της δόξης και της τιμής. Ιδού, ο εχθρός μας περιμένει εις το πεδίον της μάχης. Λοιπόν, πρέπει να δοξάσωμεν και να τιμήσωμεν τον γενναιότερον.


Ταύτα ειπών ο Μάρκος, κατέσχισεν το της στρατηγίας δίπλωμα,
η δε ομιλία του και η πράξις του συνεκίνησε μέχρι δακρύων. Και
αμέσως εγερθέντες ησπάσθησαν αλλήλους.


7. Στο παρακάτω κείμενο  αναφέρεται ο μεγάλος αντίκτυπος που είχε στη Ευρώπη ο θάνατος 
του Μάρκου Μπότσαρη. Γράψε το σχόλιό σου για το γεγονός αυτό.

Εκτυπώστε την εργασία

Δείτε το βίντεο του μαθήματος

Μ.Μπότσαρης


Ο θάνατος του Μ.Μπότσαρη (LudovicoLipparini)Ο θάνατος του Μ.Μπότσαρη (Peter Von Hess)O Λόρδος Βύρων στον τάφο του Μπότσαρη

Το σημείο που έπεσε νεκρός στο Κεφαλόβρυσο

Ο τάφος του Μπότσαρη στο Μεσολόγγι


Η παρουσίαση του μαθήματος από το Γ.Σουδία

Ο Μάρκος Μπότσαρης
Δεν υπάρχουν σχόλια: