Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Έρευνα για τα ατυχήματα στο Δημοτικό Σχολείο Πλαγιαρίου

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για τα ατυχήματα στο σχολείο μας πραγματοποίησαν οι μαθητές της Στ1. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 10ης ενότητας της γλώσσας "Ατυχήματα" και της 4ης ενότητας των μαθηματικών "Συλλογή και ταξινόμηση  δεδομένων" και του μαθήματος της πληροφορικής.Αφού πρώτα οι μαθητές μας έφτιαξαν τα ερωτηματολόγια, στη συνέχεια χωρισμένοι σε ομάδες και με τη συνεργασία των δασκάλων των 18 τμημάτων του σχολείου μας προχώρησαν στη συμπλήρωσή τους.Ακολούθησε η ταξινόμηση των απαντήσεων και η δημιουργία πινάκων,όπως είχαν διδαχθεί στο μάθημα των μαθηματικών.Τη σκυτάλη πήρε το μάθημα της πληροφορικής όπου οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου τους δημιούργησαν αυτούς τους πολύ κατατοπιστικούς πίνακες.
Τα ατυχήματα στις Α-Β τάξεις
Τα ατυχήματα στις Γ-Δ τάξεις
Τα ατυχήματα στις Ε-Στ΄ τάξεις
Όλη η έρευνα σε μορφή βίντεο

Δεν υπάρχουν σχόλια: